Eerste consult

De behandeling bestaat uit zes stappen,
startende met het eerste bezoek aan de orthodontist.

 

Tijdens de eerste consultatie wordt er eerst een korte medische vragenlijst overlopen. Vaak wordt er een overzichtsfoto gemaak.

Tijdens deze consultatie zal de orthodontist het gebit en het gelaat klinisch bestuderen en aandachtig luisteren naar de vragen/wensen van u als patiënt. Er wordt uitleg gegeven in verband met de mogelijkheden, de noodzaak tot behandelen en u wordt geïnformeerd over het ideale tijdstip waarop de behandeling in uw geval best kan gestart worden.

Eerste consult

Er wordt voldoende tijd gepland en deze consultatie vindt plaats in de consultkamer. Er is alle ruimte voor het stellen van vragen.
Soms is het nog te vroeg om te starten en wordt de situatie opgevolgd. U zal dan terugkomen voor een opvolgafspraak binnen de afgesproken termijn.

Het is ook mogelijk dat er besloten wordt om niet of niet dadelijk te beginnen en dan kan de nodige administratie voor het ziekenfonds in orde gebracht worden.

Eerste consult

Indien u beschikt over een aanvullende tandverzekering via uw mutualiteit of privé, kunnen daarvoor ook de nodige documenten ingevuld worden.

Indien er beslist wordt om de behandeling verder op te starten, zal u twee afspraken ingepland krijgen:

  1. Voor het verzamelen van de gegevens en
  2. Om nadien samen de resultaten te bespreken.

Verzamelen van gegevens.

Indien het reeds tijd is om een behandeling op te starten zal een vervolgafspraak gemaakt worden voor het verzamelen van verschillende gegevens.